Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Ostąpienie od umowy

Rezygnacja z zakupów

Nasz sklep AntHunter Barbara Krzywonos respektuje prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zwartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem otrzymamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby firmy oraz towar zostanie odesłany w terminie 14 dni od otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Po otrzymaniu oświadczenia skontaktujemy się, by wyjaśnić ewentualne nieścisłości. Można także zrezygnować z części zakupów – prosimy o zamieszczenie takiej informacji w oświadczeniu.

Wymiana towaru

Jeśli po otrzymaniu przesyłki okaże się, iż np. wymiary są nieodpowiednie, najłatwiejszym sposobem rozwiązania problemu jest wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie ponowny zakup towaru. Po otrzymaniu oświadczenia niezwłocznie zostaną Państwu zwrócone pieniądze za zakupiony towar na podany przez Państwa numer konta bankowego. W przypadku gdy chcą Państwo przeznaczyć już wpłacone pieniądze na poczet tego samego produktu w innym rozmiarze, prosimy o kontakt.

Zwrot pieniędzy

Po rozpatrzeniu oświadczenia zwrotu lub po uwzględnieniu reklamacji i otrzymaniu towaru, zwrócimy Państwu pieniądze niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Pieniądze zostaną wpłacone na konto bankowe, które podali Państwo w oświadczeniu. Kwota, którą Państwo otrzymają to wartość towaru + najtańszy koszt dostawy dostępny w naszym sklepie. W tytule przelewu znajdzie się numer zamówienia. Jeżeli zwracają Państwo jedynie część produktów z zamówienia, zwracany koszt przesyłki jest proporcjonalny do zwracanych i pozostawionych towarów.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My (x) niniejszym informuję/informujemy (x) o moim/naszym (x) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (x) umowy dostawy
następujących rzeczy(x) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(x) / o świadczenie następującej usługi (x)

– Data zawarcia umowy(x) / odbioru (x)

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

– Adres konsumenta (-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.