Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Jeśli po rozpakowaniu towaru zauważą Państwo wady towaru lub przesyłka dojdzie do Państwa uszkodzona, mają Państwo prawo do zgłoszenia reklamacji. Wystarczy jak najszybciej wypełnić zgłoszenie reklamacyjne i wysłać je na nasz adres. Prosimy o dokładny i szczegółowy opis wady towaru, mogą Państwo również wysłać zdjęcia wady, co ułatwi nam rozpatrzenie reklamacji. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.

Szczegóły reklamacji dotyczące kolonii mrówek:

  • Fakt otrzymania martwej królowej zgłoszony do maksymalnie 24 godzin od otrzymania przesyłki.
  • Gwarancją objęta jest tylko królowa, w przypadku otrzymania kolonii z martwymi robotnicami reklamacja nie będzie rozpatrywana
    Reklamacja jest weryfikowana wyłącznie na podstawie filmiku z otwieranej paczki.

Ważne informacje

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (art 34 ustawy o prawach konsumenta).
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art 38 ust 5 ustawy o prawach konsumenta).

Adres do Zwrotów towarów

Jeśli Państwo chcą sami odesłać do nas zwracane lub reklamowane towary, proszę przesłać je odpowiednio zabezpieczone i zapakowane na adres:

AntHunter Barbara Krzywonos, Os. Krakowiaków 20/7, 31-963 Kraków

Proszę koniecznie załączyć swoje dane adresowe, nr zamówienia, a także odpowiednie dokumenty (oświadczenie odstąpienia od umowy, zgłoszenie reklamacyjne).